lähetystyö

Muhoksen helluntaiseurakunnan lähettiperhe on Marjo ja Jaakko Hallapuron perhe, johon kuuluu heidän lisäkseen neljä lasta. Hallapurot ovat työssä Fidan lähetteinä Espanjan itärannikolla Alicanten ja Murcian alueella.

Hallapurot työskentelevät Vamos-lähetyskoulutuksen koordinaattoreina. Vamos-koulutus on Fidan alkutaipaleella oleva projekti, joka tapahtuu yhteistyössä paikallisten espanjalaisten seurakuntien ja helluntailiikkeen kanssa. Hallapuroilla on työnsä tukena Fidan tiimi, mutta tällä hetkellä he ovat ainoat tiimiläiset paikan päällä. Heidän lähetystehtäviinsä kuuluu myös paikallisten espanjalaisten seurakuntien työn tukeminen ja Vamoksen kautta tavoittavan työn kehittäminen. Lähettiperheemme työ on hyvin vastavuoroista ja monitahoista, ja siihen kuuluu paljon erilaisia ihmisryhmiä ja useampia seurakuntia. Yhteistyö eri tahojen kanssa toimii hyvin.

Vamos on lähetysharjoittelu- ja koulutus Espanjassa. Lähetysharjoittelu Vamos Training on non-stoppina tapahtuva 1-24 kk mittainen yksilöllisesti räätälöity harjoittelu. Harjoittelun voi aloittaa sopimuksen mukaan milloin tahansa. Lähetysharjoittelu antaa realistisen kosketuspinnan lähetystyöhön monipuolisissa tehtävissä. Vamos Mission on 3 kk mittainen opetuslapseuttava lähetyskoulutus, joka starttaa syyskuussa vuosittain. Lähetyskoulutus on hyvin käytännönläheinen, jonka tarkoituksena on varustaa ja rohkaista ihmisiä eteenpäin Jumalan kutsussa. Harjoittelu ja lähetyskurssi ovat toisistaan erilliset, mutta ne saa myös yhdistää. Rukoilemme, että Vamos saa rohkaista ihmisiä lähetyskäskyn eteenpäin viemisessä!

Hallapurot haluavat yhdessä seurakunnan kanssa viedä sanomaa sydämeltä sydämelle sinne missä sitä ei vielä tunneta. Sen lisäksi haluamme rohkaista niitä ihmisiä, jotka Jumalan jo tuntevat, elämään rohkeasti todeksi Jumalan suunnitelmaa elämässään!   

Helluntaiseurakuntien lähetystyö on perinteisesti hyvin laajaa. Enemmän tietoa lähetystyöstä ja projektiluonteisesti toteutetuista tehtävistä löytyy Fida Internationalin sivuilta.